[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο Των ΗΠΑ Έχει Αποφασίσει Ότι “Όλοι Οι Εμβολιασμένοι Με Μεταλλαγμένα mRNA Παγκοσμίως, Είναι Προϊόντα, Πατενταρισμένα Προϊόντα, Σύμφωνα Με Το Αμερικανικό Δίκαιο Δεν Είναι Πλέον Άνθρωποι…, Είναι Μετάνθρωποι” ~ USΑ: The Supreme Court Has Ruled That All People Vaccinated With GM-Modified mRNAs Worldwide Are Products, Patented Goods, According To US Law, No Longer Humans…, They Are Trans-Humans”…! (PDF + Photo)

In the US, the Supreme Court has ruled that vaccinated people worldwide are products, patented goods, according to US law, no longer humans.

Through a modified DNA or RNA vaccination, the mRNA vaccination, the person ceases to be human and becomes the OWNER of the holder of the modified GEN vaccination patent,

because they have their own genome and are no longer “human” (without natural people), but “trans-human”, so a category that does not exist in Human Rights.

The quality of a natural person and all related rights are lost!

This applies worldwide and patents are subject to US law.

Since 2013, all people vaccinated with GM-modified mRNAs are legally trans-human and legally identified as trans-human and do not enjoy any human or other rights of a state, and this applies worldwide, because GEN-POINT technology patents are under US jurisdiction and law, where they were registered.

Leave a Reply