Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτης – Αντιαιρετικός Παρακλητικός Κανών Εις Την Υπεραγίαν Θεοτόκον Κατά Του Οικουμενισμού – Ομολογία Πίστεως…! (PDF – Photos)

[Από Authoring paths – Sophia Kioroglou]

Με πόνο ψυχής παροτρύνουμε τους αναγνώστες του ιστολόγιού μας να απαγγέλουν τον παρακλητικό αυτό κανόνα, καθημερινά αδέλφια μου.

Click to access %CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81-%CE%95%CF%85%CF%86%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CE%90%CF%84%CE%B7%CF%82-%E2%80%93-A%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CE%B9%CF%82-%CE%A4%CE%B7%CE%BD-%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B3%E1%BD%B7%CE%B1%CE%BD-%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%E1%BD%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD.pdf

Leave a Reply