[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] Αυτός Ο Γιατρός Το 1995 Προειδοποίησε Για Το “Εμβόλιο” Μαγνητικό Φαινόμενο – Δεν Θα Πιστέψετε Τι Είπε Ότι Θα Γίνει ~ This Doctor In 1995 Warned About The “Vaccine” Magnetic Phenomenon – Won’t Believe What He Said It Would Do…! [English Subtitles] (Videos + Photo)

Dr. Pierre Gilbert warns in 1995 about Magnetic Vaccines:

“In the biological destruction there are the organized tempests on the magnetic fields. What will follow is a contamination of the bloodstreams of mankind, creating intentional infections. This will be enforced via laws that will make vaccination mandatory. And these vaccines will make possible to control people. The vaccines will have liquid crystals that will become hosted in the brain cells, which will become micro-receivers of electromagnetic fields where waves of very low frequencies will be sent. And through these low frequency waves people will be unable to think, you’ll be turned into a zombie. Don’t think of this as a hypothesis. This has been done. Think of Rwanda.”

[The Rwandan genocide occurred between 7 April and 15 July 1994, where the vaccinated Hutu committed massive genocide against members of unvaccinated Tutsi tribe…]


O Δρ. Πιερ Γκίλμπερτ, το 1995, προειδοποιεί για τα μαγνητικά εμβόλια:

“Στη βιολογική καταστροφή, υπάρχουν τα οργανωμένα μαγνητικά πεδία. Αυτό που θα ακολουθήσει είναι μια μόλυνση της κυκλοφορίας του αίματος της ανθρωπότητας, δημιουργώντας σκόπιμες μολύνσεις. Τούτο θα επιβληθεί μέσω νόμων που θα καθιστούν υποχρεωτικό τον εμβολιασμό. Και αυτά τα εμβόλια θα κάνουν εφικτό τον έλεγχο των ανθρώπων. Τα εμβόλια θα εμπεριέχουν υγρούς κρυστάλλους που θα φιλοξενούνται στα εγκεφαλικά κύτταρα, τα οποία θα γίνουν μικρο-αποδέκτες ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, όπου θα αποστέλλονται κύματα πολύ χαμηλών συχνοτήτων. Και διαμέσου αυτών των κυμάτων χαμηλής συχνότητας, οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να σκεφθούν, θα μετατραπούν, θα μετατραπούν σε ζόμπι. Μην θεωρείτε αυτό ως μία υπόθεση. Αυτό διεπράχθη. Σκεφθείτε τη Ρουάντα.”

[Η γενοκτονία της Ρουάντα έλαβε χώρα από τις 7 Απριλίου έως και τις 15 Ιουλίου 1994, όπου οι εμβολιασμένοι Χούτου διέπραξαν μαζική γενοκτονία εναντίον των ανεμβολίαστων μελών της φυλής των Τούτσι…]

Leave a Reply