[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι Πολυεθνικές Ετραιρείες Πετρελαίου Και Φυσικού Αερίου, Σχεδιάζουν Την Αντικατάσταση Όλων Των Εργαζομένων Που Εμβολιάστηκαν Για Κορονοϊό… Μέσα Στα Επομένα 3 Χρόνια ~ ATTENTION!! Oil And Gas Multinational Companies Are Planning The Replacement Of All The Employees Who Have Been Vaccinated For COVID-19… Within The Next 3 Years…! (Video)

Leave a Reply