Μεγάλη Πέμπτη: ♫ “Σήμερον Κρεμάται Επι Ξύλου”…! ♫ (Audio + Photo)

Δόξα… Καὶ νῦν…

Ἦχος πλ. β’:

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας.

Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται ὁ τῶν ἀγγέλων Βασιλεύς.

Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις.

Ῥάπισμα κατεδέξατο ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ.

Ἥλοις προσηλώθη ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας.

Λόγχῃ ἐκεντήθη ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου.

Προσκυνοῦμεν σου τὰ πάθη, Χριστέ.

Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν ἔνδοξόν σου ἀνάστασιν.

Ακούστε εδώ:

#1 Ψάλλει ο Ιεροψάλτης Δημήτριος Παπαγιαννόπουλος.

#2 Ψάλλει ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος.

#3 Σοφία Μάνου / Κατερίνα Λέχου.

#4 Ερμηνεύει ο Πέτρος Γαϊτάνος.

#5 Μέλος: Πέτρος Λαμπαδάριος. Ψάλλει Ο Βυζαντινός Χορός Τρόπος. Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Αθήνα 2007.

#6 Ερμηνεύουν: Θεμιστοκλής Πολυκράτης, Συμφωνική Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Δημοτική Χορωδία Κέρκυρας «San Giacomo». 28/04/2021 Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Παλαιό Φρούριο Κερκύρας.

#7 Ερμηνεύει ο Δημήτρης Μπάσης και παίζει η Εστουδιαντίνα. Μόναχο 2016.

Leave a Reply