Στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης: Απομνημονεύματα…! #17 (Audio Book + Photo – Ηχητικό Βιβλίο / Ακουστικό Βιβλίο)

Ακούστε το εδώ:

Διαβάζει ο Τζίμης Πανούσης. Μουσικές στίξεις: Δημήτρης Αρσενόπουλος. Προσαρμογή ήχου: Θάνος Καλέας και Γιάννης Λαμπρόπουλος. Ραδιοφωνκή σκηνοθεσία: Γιώργος Ευσταθίου.

Πρόλογος, Εισαγωγή.

Βιβλίον Πρώτον – Κεφάλαιο Πρώτον / Επεισόδιο #1 και #2.

Βιβλίον Πρώτον – Κεφάλαιο Δεύτερον / Επεισόδιο #3 και #4.

Βιβλίον Πρώτον – Κεφάλαιο Τρίτον / Επεισόδιο #5 και #6.

Βιβλίον Πρώτον – Κεφάλαιο Τέταρτον / Επεισόδιο #7 και #8.

Βιβλίον Πρώτον – Κεφάλαιο Τέταρτον / Επεισόδιο #9 και #10.

[Θα συνεχιστεί η ανάρτηση και των υπολοίπων κεφαλαίων…]

Leave a Reply