ΗΠΑ – Περισσότερα Εγκλήματα Μίσους Μαύρου Ρατσισμού Εναντίον Λευκών: Πολυπολιτιστικός Εμπλουτισμός – Μαύρος Έφηβος Ταξιδεύει Σε Λευκό Προάστιο Για Να Διαπρέξει Μαζικούς Πυροβολισμούς Εναντίον Λευκών, Τα ΜΜΕ Σιωπούν ~ USA – More Black Racist Hate Crimes Against White People: Multicultural Enrichment – Black Teen Travels To White Suburb To Commit Mass Shooting Against Whites, Mainstream Media Remains Silent…! (Photo)Source

Leave a Reply