Το Facebook Δείχνει Την Εχθρική Πλευρά Του Έναντι Της Ελευθερίας Του Λόγου, Σε Συνεργασία Με Την Αυστραλιανή Κυβέρνηση…, Μπλοκάροντας Κάθετί Που Εμπεριέχει Ειδήσεις ~ Facebook Shows Its Hostile Side To Freedom Of Speech, In Cooperation With The Australian Government… By Blocking All News Content…! (Video)

Leave a Reply