[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] Το Γερμανικό Πολιτιστικό Μαρξιστικό Αστυνομικό Κράτος Πίεσε Ερευνητές Να Γράψουν Υπερβολική Μελετη Για Να Χρησιμοποιηθεί Ως Αιτιολογία Στην Καραντίνα Κορονοϊού ~ German Cultural Marxist Police State Pressured Researchers To Write Exaggerated Study That Was Used To Justify COVID-19 Lockdowns…! (Videos)

Fake science was used to force the destruction of our nations and economies and most importantly, freedoms…

Leave a Reply