[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] Καναδάς: Πολιτιστικό Μαρξιστικό Αστυνομικό Κράτος – Η Αστυνομία Του Τορόντο Συλλαμβάνει Κόσμο Που Στέκεται Σε Ένα Πάρκο Σε Διαμαρτυρία Εναντίον Σύλληψης Ανθρώπων Γιατί Απλώς Βρίσκονται Σε Ένα Πάρκο ~ Canada: Cultural Marxist Police State – Toronto Police Arresting People For Standing In A park At A Protest Against Arresting People Because They Are Just In A Park…! [Feb 6, 2021] (Video)

Leave a Reply