Σλόγκαν Προπαγάνδας Μεγάλης Επανεκκίνησης: Να “Ξανακτίσουμε Καλύτερα” ~ Great Reset Propaganda Slogan: To “Build Back Better” ~ Ha Ezek Mind Ugyanazt Mondják, Akkor Tudjuk, Hogy Megtévesztéssel állunk Szemben…! [Hungarian Subtitles] (Video)

Leave a Reply