Καναδάς: Πολιτιστικό Μαρξιστικό Αστυνομικό Κράτος – Ιδιοκτήτης Γυμναστηρίου Στην Οτάβα, Ζητά Από Τους Αστυνομικούς Να Του Επιδείξουν Μία Νομική Βάση Για Τις Ενέργειές Τους Εναντίον Του ~ Canada: Cultural Marxism Police State – Gym Owner In Ottawa Asks Police To Actually Show A Legal Basis For Their Actions Against Him…! (Video)

Leave a Reply