[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] Συνιδρυτής Της BioNTech Δρ. Ούγκουρ Σάχιν: “Το Εμβόλιο Κορονοϊού Της Pfizer, Σχεδιάστηκε Σε Λίγες Μόνο Ώρες Μέσα Σε Μια Ημέρα” ~ BioNTech Co-Founder Dr Ugur Sahin: “Pfizer’s COVID-19 Vaccine Was Designed In Just Few Hours In A Single Day”…! (Photo)

According to the co-founder of BioNTech Dr Ugur Sahin, the COVID-19 vaccine he designed for Pfizer was designed in just few hours in a single day on January 25, 2020. No other vaccine in history has been created and manufactured so quickly. Previously, the fastest vaccine ever developed took more than four years.

Source

Leave a Reply