[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] CNN: “Μην Ανησυχείτε” Εάν Οι Άνθρωποι Αρχίσουν Να Πεθαίνουν Μετά Τη Λήψη Του Εμβολίου ~ CNN: “Don’t Be Alarmed” Ιf People Start Dying After Taking Τhe Vaccine…! (Photo)Πηγή

Leave a Reply