Αγγλία: Πολυπολιτιστικός Εμπλουτισμός – Οι Μουσουλμανικές Συμμορίες Βιασμών Εξακολουθούν Να Είναι Ενεργές, Μέσα Στον Τελευταίο Χρόνο “Συμπληρώθηκαν Από Τις Αρχές” 2.000 Θύματα ~ England: Multicultural Enrichment – Muslim Rape Gangs Still Active, 2,000 Victims In The Last Year Were “Fobbed Off By Authorities”…! (Photo)



Source

Leave a Reply