[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] Ο Σοκαριστικός Λόγος Για Τον Οποίο Το Εμβόλιο Κορονοϊού Της Pfizer Απαιτεί Αποθήκευση Στους -70C Βαθμούς … Επειδή Περιέχει Πειραματικά Συστατικά Νανοτεχνολογίας Που ΟΥΔΕΠΟΤΕ Χρησιμοποιήθηκαν Σε Εμβόλια Πριν…! ~ The Shocking Reason Why Pfizer’s Coronavirus Vaccine Requires Storage At -70C … Because It Contains Experimental Nanotech Components That Have NEVER Been Used In Vaccines Before…! (Photo)Source

Leave a Reply