[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] Βέλγιο: Ανοικτή Επιστολή Από Βέλγους Γιατρούς Και Επαγγελματίες Της Υγείας Προς Όλες Τις Βελγικές Αρχές Και Όλα Τα Βελγικά ΜΜΕ ~ Belgium: Open Letter From Medical Doctors And Health Professionals To All Belgian Authorities And All Belgian Media…! (Photo)

We, Belgian doctors and health professionals, wish to express our serious concern about the evolution of the situation in the recent months surrounding the outbreak of the SARS-CoV-2 virus. We call on politicians to be independently and critically informed in the decision-making process and in the compulsory implementation of corona-measures. We ask for an open debate, where all experts are represented without any form of censorship. After the initial panic surrounding covid-19, the objective facts now show a completely different picture – there is no medical justification for any emergency policy anymore.

The current crisis management has become totally disproportionate and causes more damage than it does any good.

We call for an end to all measures and ask for an immediate restoration of our normal democratic governance and legal structures and of all our civil liberties. …

Source

Leave a Reply