[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] Αυστραλία: Πολιτιστικός Μαρξισμός – Αστυνομικό Κράτος vs Διαδηλωτών Που Διαμαρτύρονται Εναντίον Των Μέτρων Κορονοϊού ~ Australia: Cultural Marxism – Police State vs Demonstrators Who Protest Against COVID-19 Measures…! (Videos)

Melbourne Australia – Soviet era’s tactics in nowdays cultural Marxist regime…

Leave a Reply