Νίκος Αντωνιάδης: Mήνυμα Προς Τους Ελάχιστους Αυτούς Παραβάτες Καθήκοντος Διευθυντές Σχολείων…! (Photo)

Έχω λάβει μηνύματα και τηλεφωνικές κλήσεις από γονείς, οι οποίοι μου καταγγέλλουν ότι κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι διευθυντές σχολείων ΔΕΝ δέχονται να παραλάβουν τα έγγραφα που καταθέτουν στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του σχολείου στο οποίο είναι διευθυντές, πολλώ μάλλον να τα πρωτοκολλήσουν. Κάποιοι άλλοι τους παραπέμπουν σε άλλες διευθύνσεις, λέγοντας στους γονείς ότι “ούτε εκεί θα το παραλάβουν”.

Λοιπόν, για να τελειώνει το παιχνιδάκι αυτό της “εξουσίας” και επειδή τα δημόσια σχολεία δεν είναι τσιφλίκι σας, θα σας το πω για μία τελευταία φορά :

Έχετε ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να παραλαμβάνετε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ κατατίθεται στο σχολείο σας. Το παραλαμβάνετε, το πρωτοκολλείτε και δίνετε βεβαίωση στον γονέα.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999) περί “τήρησης πρωτοκόλλου υπηρεσίας – χορήγησης βεβαίωσης για την καταχώριση εγγράφου” ,

“κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, καταχωρίζεται αυθημερόν στο βιβλίο εισερχομένων, κατ’ αύξοντα αριθμό, με χαρακτηρισμό και μνεία του θέματος στο οποίο αναφέρεται και του αριθμού των στοιχείων που το συνοδεύουν. Στο ίδιο βιβλίο αναγράφονται επίσης το όργανο προς το οποίο το έγγραφο απευθύνεται, καθώς και η ημερομηνία εισόδου του. Η υπηρεσία οφείλει να χορηγεί βεβαίωση καταχώρισης του εγγράφου με όλα τα παραπάνω στοιχεία”.

Σε περίπτωση ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ διαπράττετε πειθαρχική παράβαση. Πρόκειται για παράβαση καθήκοντος η οποία διώκεται και ποινικά με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.

Έχω στείλει ήδη αυστηρά emails (τα οποία φυσικά έχω ζητήσει επίσης να πρωτοκολληθούν) σε διευθυντές σχολείων για τους οποίους μου έγιναν επώνυμες καταγγελίες για την ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥΣ να παραλάβουν και να πρωτοκολλήσουν το έγγραφο που πρότεινα στους γονείς να καταθέσουν στα σχολεία.

Από εδώ και στο εξής δεν θα υπάρξει καμία άλλη ανοχή. Για κάθε παράβαση καθήκοντος από τους διευθυντές θα κατατίθεται πειθαρχική αναφορά και μήνυση.

Τα αυτά και για τις απειλές για εισαγγελείς και αστυνομίες προς τους γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Μήνυση για παράνομη βία. Άρθρο 330 του Ποινικού Κώδικα.

Άντε, γιατί το παραξήλωσαν μερικοί.

Πηγή

Leave a Reply