[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] Δύο Σενάρια…! (Photo)

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Θέλω ν’ ἁγιάσω, ἀλλά ὅταν ἔχεις νά κάνεις μέ παράλογους, ἀντιφατικούς, ἀναξιόπιστους καί κυρίως θεομάχους ἀνεκκλησίαστους ἀνθρώπους (τό ἔχω πολλάκις ἀποδείξει σέ ἄρθρα μου), δυστυχῶς ὀφείλεις νά κανονίζεις τήν πορεία σου βάσει τοῦ δικοῦ τους πονηροῦ λογισμοῦ καί τῶν δικῶν τους δολίων ἀποφάσεων κι ἐνεργειῶν καί νά μήν ἐμπιστεύεσαι τά «πρεσβεύω» τους, ὥστε νά προστατεύσεις τόν ἑαυτό σου κι ὅποιον συνάνθρωπό σου προλάβεις.

Ἀναρωτιόμουν γιατί οἱ πολιτικοί ἡγέτες μας καί τά πιόνια «εἰδικοί»-δικοί τους, ἔσπευσαν μετά τά καλοκαιρινά ἅλματα πρός τά ἄνω τῶν κρουσμάτων κορωναϊοῦ στήν χώρα μας ν’ ἀνοίξουν τά Σχολεῖα πλήρως ἐπανδρωμένα καί χωρίς τήν ἀπαραίτητη τήρηση ἀποστάσεων -πρᾶγμα φύσει ΑΔΥΝΑΤΟΝ!!! χωροταξικά καί ἀριθμητικά– τῶν ἑκατοντάδων μαθητῶν, ἐκπαιδευτικῶν κι ἐργαζομένων σέ κάθε Σχολική Μονάδα ἐπί ἑπτάωρης (ἤ παραπάνω στά ὁλοήμερα Σχολεῖα) λειτουργίας καθημερινῶς!

Παρακολουθῶντας τήν ἐπί μηνῶν συστηματική πλύση ἐγκεφάλου παγκοσμίως καί πανελλαδικῶς ὑπέρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ, παρόλου πού ἕνα ἐμβόλιο γιά νά θεωρηθεῖ ἀσφαλές πρέπει νά περάσει ἀπό ἐλέγχους 5 ἕως 10 ἐτῶν!!!, τίς ἄρσεις ἐλευθεριῶν καί τήν ἐπιβεβλημένη μασκοφορία, τά ὁποῖα οἱ ἡγέτες μας ἐπιβάλλουν διά Νόμων μέ αὐστηρές ποινές, χρηματικές καί φυλάκισης ἕως καί ἰσόβια, καταλήγω στά ἑξῆς σενάρια.

1ο σενάριο:

Δέν κλείνουν ἄλλες δομές ἀλλά ἀντίθετα τίς «προστατεύουν» ἐν λειτουργίᾳ μέ τήν τήρηση τῶν μέτρων ἀποστάσεως, ὥστε νά μήν ρημάξει τελείως ἡ οἰκονομία.

Τά Σχολεῖα ἀντίθετα δέν προσφέρουν παροχή χρημάτων, ἄρα θά ἀποτελοῦσαν πολύ βολικές ἑστίες μαζικῶν ξεσπασμάτων κρουσμάτων κορωναϊοῦ, ἄν αὐτό ἐπιθυμοῦν οἱ ἐγχώριοι illuminati μας…

Γιά μείωση πληθυσμοῦ;

Γιά ἐξόντωση εἰδικά τῆς νέας γενιᾶς;

Γιά ἐμβόλια καί μίζες;

Μάλιστα δε, ἐπειδή ἐμπλέκεται περίπου 1 ἑκατομμύριο ἀνηλίκων παιδιῶν, δημιουργεῖται αὐτόματα ἕνα εὔκολο συναισθηματικό δόλωμα γιά νά τσιμπίσουν οἱ γονεῖς ὥστε νά τρέξουν ἔντρομοι καί χωρίς δεύτερη σκέψη γιά νά ἐμβολιάσουν τή νέα γενιά μας καί τούς ἑαυτούς τους! Ἐπίσης, θά σπεύσουν δριμεῖς γιά νά ἀσκήσουν σφοδρές πιέσεις στούς περίπου 160.000 ἐκπαιδευτικούς και σέ ὅλους τούς ἄλλους ἐμπλεκομένους ἐργαζόμενους σέ κάθε Σχολική Μονάδα, προκειμένου νά ἐμβολιασθοῦν ἅπαντες γιά νά «σωθοῦν» τά παιδιά τους!

Οἱ κρατικοί μας κέρβεροι θά τρίβουν ἱκανοποιημένοι τά χέρια τους, χωρίς νά χρειασθεῖ νά κουνήσουν οὔτε τό μικρό τους δαχτυλάκι γιά νά ἀσκήσουν οἱ ἴδιοι πιέσεις πρός τήν κατεύθυνση τῶν ἐμβολιασμῶν, ὁπότε αὐτοί θά καταγραφοῦν ὡς «οἱ καλοί» στήν συνείδηση τῆς κοινωνίας, ἐνῶ ἀντίθετα ὅποιοι ἀντιδράσουν στό πρόχειρο (χρονικά τουλάχιστον!) ἐμβόλιο ὡς «οἱ κακοί»!

Ταυτόχρονα δε, ἕνα τέτοιο σενάριο θά κατασκεύαζε αὐτόματα κι εὐκολώτερα μία μαζική θετική στάση τῆς κοινωνίας μας ὑπέρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ, χάριν τῶν παιδιῶν μας!…

Κι ἀφοῦ πρῶτα θά ἔχουμε σκάσει ὅλοι μέ τίς μάσκες γιά μακρύ χρονικό διάστημα, εἰδικά τά παιδιά, θά ἀμβλυνθοῦν εὐκολώτερα οἱ ἀντιστάσεις κι ἀντιδράσεις στά ἐμβόλια προκειμένου νά πάρουμε ἀνάσα!…

2ο σενάριο:

Τό ἄλλο σενάριο εἶναι πώς ὁ κορωναϊός εἶναι πολύ πιό ἀκίνδυνος ἀπ’ ὅ,τι παρουσιάζεται καί στά πλαίσια μίας κοινῆς γρίππης (κάτι πού ἤδη ἔχουν παραδεχθεῖ πολλοί ἐπιστήμονες) κι αὐτό τό ξέρουν καλά τόσο οἱ πολιτικοί μας, ὅσο καί οἱ «εἰδικοί»-δικοί τους, γι’ αὐτό ἀγόγγυστα ἀνοίγουν πλήρως ἐπανδρωμένα τά Σχολεῖα! Ἐπειδή δέν φοβοῦνται. Μποροῦν ὅμως νά κατασκευάσουν πανικό μαγειρεύοντας «θετικά» ἀποτελέσματα ἀπό τά τέστ στίς γρίππες κι ἀδιαθεσίες πού πολλάκις συμβαίνουν κάθε χρόνο στούς μαθητές, ἀλλά καί σέ ἐκπαιδευτικούς!…

Στίς «ἰχνηλατήσεις» κάθε φορά πού θά ἀδιαθετεῖ ἕνας μαθητής ἤ ἐκπαιδευτικός, θά μποροῦσαν τά μαγειρέματα νά εἶναι συχνά…

Καί πρίν προλάβει κανείς νά μοῦ πεῖ πώς βάζω πονηρό λογισμό, σᾶς παρουσιάζω ἕνα ἐξώφθαλμο μαγείρεμα ἀριθμῶν ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ κορωναϊοῦ!

Τά κρούσματα πού ἐμφανίζουν μέ νούμερα ὡς «πανδημία» ἐξ ἀρχῆς, ἀλλά κι ἀργότερα, δηλαδή κοντά στό 1 οὔτε κἄν 2% (στήν Ἑλλάδα τουλάχιστον) δέν δικαιολογοῦν τόν πληθυσμιακό πανικό. Μάλιστα δε, στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί σέ ἄλλες χῶρες τά περσινά ποσοστά τῆς ἐποχικῆς γρίππης εἶναι κατά πολύ ἀνώτερα!

Ἁπλά, δέν «διαφημίστηκαν».

Ἐπιπλέον, τό διαγνωστικό τέστ πού κάνουν εἶναι ἀκριβές τῆς τάξεως τοῦ 80%. Αὐτό ἀριθμημικά σημαίνει πώς μόνο ἕνας στούς τρεῖς πού θά διαγνωσθοῦν ὡς θετικοί στόν κορωναϊό εἶναι ὄντως θετικός, ἐνῶ οἱ ἄλλοι δύο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ!!! Δηλαδή ἀπό τούς μέχρι τά μέσα Αὐγούστου περίπου 7.000 φερομένους ὡς θετικούς στόν κορωναϊό, μόνο 2.000 εἶναι πραγματικά! Καί μάλιστα δέν ξέρουμε ποιοί ἀπ’ ὅλους αὐτούς!

Παρακαλῶ ἀκοῦστε στήν παρακάτω ὁμιλία «ΤΟ «ΤΡΕΛΛΟ ΝΕΡΟ» ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ἀξίζει νά τήν ἀκούσετε ὁλόκληρη), εἰδικά ἀπό τό 28:43 ἕως τό 35:52! https://www.youtube.com/watch?v=_gLyyGz6tv8

Τήν Κυριακή πού μᾶς πέρασε 6-9-2020 διεξήχθησαν πανελλαδικά σέ διάφορες μεγάλες πόλεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πολιτῶν κατά τῆς μάσκας καί μέτρων γιά τόν κορωναϊό πού θεωροῦν ἐπικίνδυνα, ἀντισυνταγματικά κι ἀντιπαιδαγωγικά, ὅπως γίνεται καί σέ πολλές ἄλλες χῶρες τό τελευταῖο διάστημα ἀπό ἀγανακτισμένους πολίτες, οἱ ὁποῖοι πίσω ἀπ’ ὅλ’ αὐτά πού ζοῦμε βλέπουν τήν μάσκα τῆς Παγκόσμιας Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Ὁ Ὑπουργός Ὑγείας κ. Κικίλιας ἔσπευσε νά ἀμαυρώσει στήν συνείδηση τῆς κοινωνίας αὐτήν τήν πρωτοβουλία ἀπό τούς «ἀμφισβητίες μάσκας», ὅπως τούς ἀποκαλεῖ πλέον τό σύστημα καί ὁ ἴδιος, λέγοντας·

«Στα δημοκρατικά επίπεδα, στα οποία προφανώς κινούμαστε ως χώρα, σέβομαι την οποιαδήποτε αντίδραση του οποιουδήποτε πολίτη. Και των γονέων για ένα λόγο παραπάνω, που έχουν μία ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί πρόκειται για τα παιδιά τους», …

«Θα ήθελα να αντιπαραβάλλω στον οποιονδήποτε γονιό σκέφτεται έτσι, την εξής πραγματικότητα. Έχουμε παιδιατρικά νοσοκομεία στη χώρα. Θα ήθελα να πάρω αυτούς τους ανθρώπους, να τους πάω στα παιδιατρικά νοσοκομεία μας, να δουν τα εκατοντάδες παιδάκια που παλεύουν από τη γέννησή τους με σοβαρές ασθένειες και καρκίνους.

Για να δουν αυτά τα παιδάκια από την πρώτη μέρα της ζωής τους και για πολλά χρόνια που φορούν μάσκα όλη την ημέρα. Είναι μία συγκλονιστική εικόνα, την οποία θα ήθελα να μεταφέρω σε αυτούς τους γονείς και σε αυτούς τους ανθρώπους μόνο και μόνο για να καταλάβουν ότι κάποια άλλα παιδάκια σαν τα παιδάκια τους, που έχουν λιγότερη τύχη από τα παιδιά τους, πώς είναι υποχρεωμένα, αυτά και οι οικογένειές τους, να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά τους.

κ. Κικίλια,

Πρῶτον:

τά «δημοκρατικά ἐπίπεδα» δέν καταπατοῦνε τό Σύνταγμα (βλέπε κλείσιμο Ἐκκλησιῶν, ἀπαγόρευση καί περιορισμός τοῦ θρησκεύειν, ἀπαγόρευση διαδηλώσεων, συναναστροφῆς συναθροίσεως ἄνω τῶν 4 ἀτόμων κ.λ.π.), οὔτε ψηφίζουν Νόμους πού ἀπαγορεύουν τήν κυκλοφορία κι ἀπαιτοῦνε νά γνωρίζουν ὡς «big brother» τήν κάθε κίνηση τοῦ πολίτη ἀνά πᾶσα στιγμή (4619/2019), πού ὑποχρεώνουν σέ ἐμβόλια καί φαρμακευτικές ἀγωγές παρά τήν θέληση τοῦ ἀσθενοῦς καί πού καταπατοῦν τόν ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη μετατρέποντας σέ ἐπιόρκους χιλιάδες ἰατρούς (4675/2020), πού ἁρπάζουν ἀνηλίκους ἀπό τούς κηδεμόνες τους γιά νά τούς μεταφέρουν σέ κέντρα πού κανείς δέν θά ξέρει τί θά τούς κάνουν πραγματικά (4862/20) καί πού ποινικοποιοῦν τήν ἐλεύθερη ἔκφραση καί ἄποψη (4619/2019 ἄρθρο 191 Π.Κ.) διότι δέν συμβαδίζει μέ τήν κρατικές καί νεοταξικές ἀπολυταρχικές ἀπόψεις!

Δεύτερον:

Τά παιδάκια μέ τίς πολύ βαρειές κι ἀνίατες νόσους πού ἀναφέρατε, δέν ὑποχρεοῦνται, εἰδικά ἐκτός νοσοκομείου, νά φοροῦνε μάσκες, τουλάχιστον ὄχι συνέχεια καί ἐφ’ ὅρου ζωῆς, ὅπως ψευδῶς παρουσιάζετε κι ὅπως θέλετε νά ἐπιβάλλετε σέ ὅλους μας ἀδιακρίτως καί μονίμως, ὑγιεῖς καί ἀσθενεῖς!

Τό παράδειγμά σας ἐκτός ἀπό ἰατρικῶς ἀνακριβές εἶναι καί παντελῶς ἄσχετο μέ τόν κορωναϊό, τόν ὁποῖον ὄχι μόνο ἀντιμετωπίζετε ὡς λευχαιμία σέ τελικά στάδιο μέ χαμηλά ἤ καθόλου λευκά αἱμοσφαίρια καί μηδενική ἀνοσία ἤ ὡς καρκίνο 4ου και 5ου βαθμοῦ σέ φάσεις χημιοθεραπείας, ἀλλά γιατί δικτατορικά μᾶς μεταλλάσσετε ὅλους σέ βαρειά κι ἀνίατα ἀσθενεῖς κι ἀκόμη χειρότερα σέ φονιάδες ποινικά κολάσιμους πού κολλᾶμε τούς ἄλλους συνανθρώπους μας μέ σκοπό νά τούς ἐξολοθρεύσουμε!

Ἄς παραβλέψω τό γεγονός πώς οὔτε στίς προαναφερθεῖσες βαρειές περιπτώσεις φορᾶ ὁ ἀνίατα ἀσθενής μάσκα. Ὅλοι σχεδόν στό περιβᾶλλον μας ἔχουμε ζήσει ἕναν τουλάχιστον ἀσθενῆ μέ αὐτά τά βαρειά κι ἀνίατα νοσήματα καί γνωρίζουμε καλά πώς εἴτε δέν φορᾶ καθόλου μάσκα, οὔτε κἄν στό νοσοκομεῖο, εἴτε θά τήν φορέσει σέ ἐλάχιστες περπτώσεις οἰκειοθελῶς καί χωρίς αὐτόφωρα, πρόστιμα, φυλάκιση, ἰσόβια κι ἐπιβεβλημένη ὑποχρεωτικότητα!

Τρίτον:

κι ἐφόσον λοιπόν κόπτεσθε γιά τά παιδάκια κ. Κικίλια, πῶς ἐξηγεῖτε τό γεγονός πώς ἐπιτρέπετε τήν σύσσωμη λειτουργία τῶν Σχολείων τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου ἀνηλίκων μαθητῶν («παιδάκια») καί τῶν 160.000 ἐκπαιδευτικῶν, σέ ἐνιαῖο ὡράριο ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ (γιατί αὐτό εἶναι πρακτικά ἀδύνατον μέσα κι ἔξω ἀπό τίς τάξεις, τόσο χωροταξικά, ὅσο καί ἀριθμητικά, ὅπως πολλάκις θά λέω) μέ ἑκατοντάδες μαθητές καί δεκάδες ἐκπαιδευτικούς κι ἐμπλεκόμενους ἐργαζομένους ἀνά Σχολική Μονάδα καί δέν παρεμβαίνετε στίς ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μιά πού ἐσεῖς ὑπηρετεῖτε τό «ὕψιστο ἀγαθό τῆς ὑγείας»;…

Ποῦ εἶναι σέ αὐτήν τήν περίπτωση οἱ «Νόμοι» σας; Πῆγαν περίπατο;

Ποῦ εἶναι ὁ ὑπερβάλλων ζῆλος γιά τήν ὑγεία;

Παρέα μέ τούς «Νόμους» πού ἐπιλεκτικά ἐφαρμόζονται;…

Τέταρτον:

Ποιό «δημοκρατικό ἐπίπεδο» ἔχετε νά μᾶς ἐπιδείξετε, ὅταν σέ ὅλους τούς ἄλλους χώρους καί σέ ὅλες τίς ἄλλες περιπτώσεις τῆς καθημερινότητας τηροῦνται οἱ ἀποστάσεις ἀσφαλείας, ὅμως στά Σχολεῖα μᾶς ἔχετε στοιβάξει κατά ἑκατοντάδες, ἐνῶ παράλληλα ἡ Κυβέρνησή σας μέ θράσος ἀνακοινώνει στά Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπάτησης ψευδῶς πώς «τηροῦνται τά ἀπαραίτητα μέτρα» στά Σχολεῖα, καί ἐνῶ οἱ συνδικαλιστές καί οἱ δημοσιογράφοι καταπίνουν τήν γλῶσσα τους καί δέν θέτουν τόν δάχτυλον ἐπί τόν τύπον τῶν ἤλων, μήπως γιά μία ἐνδεχόμενη μελλοντική πολιτική καριέρα οἱ πρῶτοι καί γιά χρῆμα κι ἀσφαλή θεσοῦλα οἱ δεύτεροι;

Αἰδώς!

Ὄχι μόνο καρφί δέν σᾶς καίγεται ὅλους ἐσᾶς γιά τά «παιδάκια» (ἀφῆστε ἐμᾶς τούς ἐνήλικες…), ἀλλά μᾶλλον κάτι εὔφλεκτο μᾶς ἑτοιμάζετε μέ ἐπίκεντρο τά Σχολεῖα γιά νά κλείσετε καί πάλι τίς Ἐκκλησίες τά Χριστούγεννα, ἐκτός ἀπό τά νά μᾶς ἐμβολιάσετε ὅλους σάν κοπάδια ζῶα ὅπως ὅπως!…

κ. Κικίλια καί λοιποί «παντοκράτορες» καί «εἰδικοί», ἐσᾶς ἀμφισβητοῦμε καί τίς δικές σας μάσκες ζητοῦμε πρωτίστως νά ρίξετε.

Πηγή

Leave a Reply