[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] Ισπανία: Στη Μαδρίτη Διαδηλώνουν Χιλιάδες Εναντίον Των Τυραννικών Περιορισμών Κορονοϊού ~ Spain: Thousands Rally Ιn Madrid Αgainst Τyrannical COVID-19 Restrictions…! (Video)

Leave a Reply