Πολιτιστικός Μαρξισμός: Ορισμός Του “Ρατσιστή” Ανά Δεκαετία ~ Cultural Marxism: Definition Of “Racist” By Decade…! (Photo)

Ορισμός Του “ρατσιστή” ανά δεκαετία:

1960s – Ρατσιστής = Ο Λευκός που επιτίθεται στους Μαύρους.

1970s – Ρατσιστής = Ο Λευκός που προσβάλλει τους Μαύρους.

1980s – Ρατσιστής = Ο Λευκός που αντιπαθεί τους Μαύρους.

1990s – Ρατσιστής = Ο Λευκός που αγνοεί τους Μαύρους.

2000s – Ρατσιστής = Ο Λευκός που δεν βοηθά τους Μαύρους.

2010s – Ρατσιστής = Ο Λευκός που δεν βάζει τους Μαύρους πρώτους.

2020s – Ρατσιστής = Ο Λευκός. 

Leave a Reply