Πολιτιστικός Μαρξισμός: “Δύο Μέτρα Και Δύο Σταθμά” – Ενώ Οι Ελληνορθόδοξοι Πιστοί Και Ιερείς Διώκονται…, Οι Διαδηλωτές Συναθροίζονται Ελεύθερα…! (Video)

Leave a Reply