ΗΠΑ: Fake Ειδήσεις Κορονοϊού…, Τρομοπροπαγάνδα ~ USA: Fake COVID-19 News…, Terror Propaganda…! (Video)

As soon as she was about to go live…, she puts on a mask and gloves.

Leave a Reply