Η Αλήθεια Για Την Απολυταρχική Απάντηση Της Ινδίας Στον Κορονοϊό ~ The Truth About India’s Totalitarian Response To COVID-19…! (VideoS)

Derrick Broze talks with Yohan Tengra of Anarchy Freedom India to discuss the authoritarian response to COVID19. Local police are violently abusing the nations poorest communities and rolling out the technocratic state.

Leave a Reply