Μεγάλη Πέμπτη: ♫ Σήμερον Κρεμάται Επί Ξύλου…! ♫ [Byzantine Christian Orthodox Hymns – Holy Great Thursday] (Video)

Leave a Reply