Εδώ, Οι Αντίχριστοι Ιθύνοντες Δεν Θέλουν, Έτσι Δεν Γίνεται…, Αλλά Όπου Θέλουν, Γίνεται…, Όπως Στην Γεωργία…! (Video + Photo)

Leave a Reply