Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος: “Να Αποθηκεύσουμε Βασικά Είδη Διατροφής Για Ένα Χρόνο”…! (Video)

Leave a Reply