Οι Αριθμοί Θανάτων Από Κορονοϊό, “Κατ’Ουσίαν Υπετίμηση” Μέσω Σχεδίου – Χιλιάδες Αποθανόντες Ασθενείς Που Ούτε Καν Υποβλήθηκαν Σε Τεστ Ή Κοιτάχθηκαν Από Γιατρούς, Συμπεριλαμβάνονται Στις Στατιστικές ~ Covid19 Death Figures, “A Substantial Over-Estimate” By Design – Thousands of Deceased Patients Never Even Tested Or Seen By Doctors, Included in Stats…! (Photo)Source

Leave a Reply