Αλήθεια Πώς Θα Νιώθαμε Αν Ακούγαμε Τον Άγιο Τριαδικό Θεό Να…! (Photo)

Ἀλήθεια πῶς θὰ νιώθαμε ἂν ἀκούγαμε τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεὸ νὰ μᾶς Λέει:

«Παιδί μου!!… σήμερα ἡ ἡμέρα Μοῦ δὲν ἦταν; Γιατί δὲν ἦρθες νὰ μὲ ἐπισκεφθεῖς; Κυριακή δὲν εἶναι; Πίστευσες ὅλους τους ἐχθρούς Μου ποὺ ἀλαλάζουν ὅλη τὴν ἡμέρα ἐναντίον Μου; Αὐτοὺς ποὺ βλασφημούν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα προσβάλλοντας τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ;…. Θυμᾶσαι ὅτι ἀκριβῶς αὐτὸ ἔκανε καὶ ἡ Εὔα καὶ ἔχασε τὸν Παράδεισο; θυμᾶσαι ὅτι ἀκριβῶς αὐτὸ ἔκανε καὶ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἔχασε τὸν Παράδεισο; Ἡ Εὔα Μοῦ εἶπε ὅτι τὸ φίδι την παρέσυρε, καὶ ὁ πρωτόπλαστος Μοῦ εἶπε ὅτι ἡ γυναῖκα ποὺ τοῦ Ἔδωσα γιὰ βοηθό του, τὸν παρέσυρε. Κατάλαβες ὅτι καὶ σήμερα πορεύεσαι μὲ ἀκριβῶς τὸν ἴδιο τρόπο; Τὸ ξέρεις ὅτι δὲν Προσωποληπτώ; Μήπως καὶ σὺ σήμερα ἄκουσες τοὺς ἀντιχρίστους καὶ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Σταυροῦ Μου, ποὺ σήμερα τίθεται πρὸς προσκύνηση μέχρι τὴν ἐρχόμενη Παρασκευή, καὶ προτίμησες νὰ κοιμηθεῖς; … τόσες μέρες κοιμᾶσαι!!! Δουλειὰ δὲν πᾶς… ξεκούραστος εἶσαι!! Οὔτε τώρα δὲν θέλησες νὰ Μὲ ἐπισκεφθεῖς;

– Μὰ Κύριε!!! Εἶναι κλειστοὶ ὅλοι οἱ ναοὶ Σου, ὅλοι μου φωνάζουν κάτσε σπίτι, μὴ πᾶς πουθενά!!

-Ναί… τους Ακούω τι λένε… Κλειστοὶ δὲν εἶναι οἱ Ναοί μου!!.. ξέρεις πόσους Εἶδα ἀνοικτούς; … Ακολουθίες και Θεία Λειτουργία διατάχθηκε να μη τελέσουν… καὶ τὸ φίδι στὴν Εὔα ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο ἔλεγε ἀπὸ Ἐκεῖνο ποὺ Ἐγώ τους εἶχα πεῖ!!..καί το πίστεψαν!!!.. … ἐκεῖνοι κάνουν τὴ δουλειά τους. Γιατί μοῦ λὲς τί εἶπαν αὐτοί; Ἐσὺ προσωπικά, τι ἔκανες νὰ μοῦ πεῖς! Τὰ πόδια σου κουνιοῦνται; Περπάτα!! Αὐτοκίνητο ἔχεις; Πήγαινε! Νὰ ψωνίσεις δὲν πῆγες; Τὴν οἰκογένειά σου νὰ ξεσκάσει μία βόλτα στὸ πάρκο δὲν τὴν πῆγες; Γιατί δὲν σηκώθηκες νὰ ἔρθεις στὸ Ναό; Οἱ Ναοὶ ἀνοίγουν καὶ σὲ δέχονται γιὰ προσωπικὴ προσευχή! Σήμερα, ξέρεις, εἶναι ἡ ἡμέρα Μου… καὶ πάλι δὲν Μοῦ τὴν ἀφιέρωσες; … καὶ ἡ Εὔα τὸ φίδι πίστεψε, καὶ σὺ τὰ κανάλια καὶ τὰ διαδίκτυα καὶ τὶς εἰδήσεις, καὶ Μὲ περιφρόνησες πάλι; Θὰ μποροῦσες ξέρεις νὰ σηκωθεῖς νὰ ἑτοιμαστεῖς μὲ τὰ κυριακάτικα καλά σου ροῦχα καὶ νὰ ἔρθεις νὰ Μὲ ἐπισκεφθεῖς. Καὶ τότε θὰ τὸ Λογάριαζα ὅτι ἐκκλησιάστηκες πλήρως καὶ ἂς μὴν εἶδες τίποτα στὸ Ναό, καὶ ἂς εἶχε σβηστά φῶτα καὶ καντήλια καὶ κλιματισμούς. Θὰ Ἔβλεπα ὅτι ἦρθες, θὰ Καταλάβαινα ὅτι, ἐσύ, ἔκανες ὅτι περνοῦσε ἀπὸ τὸ χέρι σου, καὶ Ἐγὼ ὡς πανοικτίρμων θὰ σοῦ Χάριζα πολλά! Πάρα πολλά!!!!

Κρίμα!!… οὔτε καὶ τώρα κάνεις τὸ σωστό.. προτιμᾶς νὰ ἀσχοληθεῖς μὲ ἱερεῖς καὶ ἐπισκόπους ὅτι δῆθεν ἐκεῖνοι φταῖνε, καὶ ὄχι μὲ τὰ δικά σου χέρια καὶ πόδια καὶ θελήματα.. χαραμίζεις ὅλη σου τὴν ἔγνοια, ὅλη σου τὴ διάνοια, ὅλο σου τὸ χρόνο μὲ τὸ τί κάνουν οἱ ἄλλοι, ἀλλὰ Ἐγὼ ἐσένα Περίμενα σήμερα καὶ πάλι ἔλειπες!! Πότε θὰ μάθεις νὰ κάνεις ἐσύ ὅτι περνάει ἀπὸ τὸ δικό σου χέρι γιὰ νὰ μὲ Εὐαρεστήσεις; Πότε θὰ σὲ δῶ νὰ Μὲ σκέφτεσαι λίγο;

Πὲς μοῦ σὲ παρακαλῶ… ἂν ξέμενες ἀπὸ τροφές, θὰ σάρωνες ὅλα τὰ μάρκετ τῆς πόλεώς σου, γιὰ νὰ βρεῖς ἀνοικτό; Θὰ ἔψαχνες ἐπὶ ὧρες ὡρῶν ἀκόμη καὶ στὸ μικρότερο ξεχασμένο μπακάλικο γιὰ νὰ βρεῖς τὴ τροφὴ ποὺ σοῦ λείπει;…. Και γιὰ Μένα δὲν τὸ κάνεις; Γιατί;.. Γιὰ Μένα πότε θὰ δείξεις τέτοια ἐπιμονή; Πότε θὰ ἀναζητήσεις τὸ Σῶμα μου καὶ τὸ Αἷμα μου; Δὲν θυμᾶσαι ποὺ σοῦ εἶπα «Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν».

Λὲς λοιπὸν ὅτι εἶναι πικρό κακό και διωγμός ὅτι συνέβη… καὶ ὁ Ἀδὰμ ἔκλαιγε ὅταν ἐξεβλήθη τοῦ Παραδείσου, καὶ εἶχε τέτοια πικρία ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ συνέλθει για πολλά χρόνια!! …Αλλά το κατάλαβε τί συνέβη και μετανόησε… Ἐσὺ; Κατάλαβες καθόλου γιατί σοῦ εἶναι τόσο πικρὸ ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ ποὺ συμβαίνει;.. Ναὶ ἐγὼ τό Παραχώρησα!! Ἄλλωστε ξέρεις ὅτι τίποτα δὲν γίνεται χωρὶς τὴν ἄδειά Μου!!!… τὸ Ἐπέτρεψα ὅμως γιὰ νὰ δῶ τί θὰ μοῦ γράψεις στὰ διαγωνίσματα ποὺ σοῦ βάζω αυτές τις μέρες!! Περιμένω πῶς καὶ πῶς νὰ Δῶ νὰ γράφεις ἔστω πάνω ἀπὸ τὴ βάση!!! Ἀλλὰ ἐσὺ δὲν κοιτᾶς τὸ γραπτό σου! Δὲν κοιτᾶς δηλαδὴ τί μπορεῖς ἐσὺ προσωπικὰ νὰ κάνεις γιὰ Μένα, δὲν κοιτᾶς νὰ κάνεις τὸ καλύτερο δυνατὸ γιὰ Μένα ὥστε νὰ μοῦ πεῖς «Κύριε ἔκανα ὅτι μποροῦσα… ἀλλὰ κάποιοι ἄλλοι μοῦ στέρησαν τὸν πόθο μου γιὰ Σένα». Κοιτᾶς τί κάνουν οἱ διπλανοί σου, καὶ τελειώνει ὁ χρόνος καὶ μοῦ δίδεις λευκὴ κόλλα! Μπράβο σου!… φώναξε ὅλους τους διπλανούς σου τώρα νὰ σὲ βοηθήσουν νὰ περάσεις… φώναξε μήπως ἡ Εὔα τὸ φίδι καὶ τὴν ὑποστήριξε; Φώναξε μήπως ὁ Ἀδὰμ τὴν Εὔα καὶ τὸν ὑποστήριξε; Ὅλοι ἔριχναν τὸ βάρος στὸν ἄλλο, καὶ κανεὶς στον ἐαυτό του… ναὶ ἀλλὰ καὶ ὅλοι ἀποβλήθηκαν ἀπὸ τὸν Παράδεισο καὶ ζοῦσαν ἐν πικρίᾳ!!! Κανόνισε νὰ συνεχίσεις νὰ ζεῖς μὲ πικρία μέχρι νὰ κλείσουν τὰ μάτια σου!!… Δὲν θὰ Μπορῶ νὰ σὲ Βοηθήσω τότε… Διότι Ἐγὼ ἐκτὸς ἀπὸ Ζωὴ καὶ Ἀλήθεια, εἶμαι καὶ Χαρᾷ!! Εἶμαι καὶ Εἰρήνη!! Ἀλλὰ σὺ τρέφεσαι μὲ πικρίες, θυμούς, λύπες, καταλαλιές, κατακρίσεις, φωνές, ἐπιπλήξεις, κατηγορίες, συκοφαντίες, ἀμέλεια, ἀκηδία, ραθυμία, καὶ ὅτι ἄλλο!! Τί σχέση ἔχουν ὅμως ὅλα αὐτὰ μὲ Ἐμένα;

Κοιτᾶς τοὺς Λειτουργούς Μου; Μὴν ἀνησυχεῖς τοὺς Βλέπω πολὺ καλύτερα ἀπὸ σένα… Ο Ἀρχιεπίσκοπος εἶπε ἔγκαιρα (Παρασκευὴ) «κάντε τὰ σπίτια σας Ἐκκλησίες» καὶ θὰ ἔπρεπε ὅλοι οἱ Λειτουργοί μου, οἱ ἱερεῖς, νὰ Λειτουργήσουν καί Σάββατο καί Κυριακὴ Σταυροπροσκυνήσεως στὸ σπίτι τούς… ἢ στὸ σπίτι σου, ἂν τον ἱερεα τον καλοῦσες ἐσὺ στο δικό σου!!!… καὶ νὰ μὴν τὸ ἔλεγε ο Ἀρχιεπίσκοπος, ὅλοι θὰ μποροῦσαν νὰ πάρουν εὐλογία ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπό τους καὶ νὰ τὸ πράξουν!!!… ἄλλωστε ὁ Κυβερνήτης ποὺ σᾶς ἔδωσα μέσῳ τῶν ψήφων σας, μέ τό ἔτοιμο από πρίν ΦΕΚ του, δὲν σᾶς ἀπαγόρεψε τίποτα στὸ σπίτι!!… Βλέπω λοιπὸν τὰ πάντα… Καὶ οἱ ἱερεῖς δίνουν ἐξετάσεις… καὶ Βλέπω ἂν κάνουν ὅτι περνάει ἀπὸ τα χέρια τους … δὲν θὰ σοῦ Πῶ τί κόλλα Μοῦ παραδίδουν!! … δὲν χρειάζεται νὰ ξέρεις… ἐσὺ κοίτα τὴ δική σου…. Καὶ οἱ ἐπίσκοποί Μοῦ ἐπίσης δίνουν ἐξετάσεις… οὔτε γιὰ αὐτοὺς σοῦ πέφτει λόγος τί γραπτό Μοῦ δίδουν… ἐσὺ κοίτα τό δικό σου!!!… Προσπάθησε ὅσο μπορεῖς, ἀναζήτησέ Μὲ ὅσο μπορεῖς, ἵδρωσε, πόνεσε, τρέξε γιὰ νὰ Μὲ δεχθεῖς μέσα σου!!… Ποτὲ καὶ κανέναν δὲν ἀπέρριψα ἐφόσον Μὲ ἀναζήτησε, ποτὲ καὶ κανέναν δὲν ἀπέβαλα ἐνῶ ἦλθε σὲ Μένα!!…

Πάλεψε πολύ, ἀγωνίσου πολύ…. Καὶ ἂν ἀκόμη δὲν καταφέρεις τίποτα γιατί παντοῦ θὰ συναντᾶς ἄρνηση… Ἐγὼ θὰ ἔχω Δεῖ ὅτι ἔκανες ὅτι περνοῦσε ἀπὸ τὸ χέρι σου καὶ θὰ σὲ ἀνταμείψω ἀκριβῶς ὅπως θὰ σὲ ἀντάμειβα ἂν ἐπιτύγχανες τὰ πάντα!!…. ἂν δὲν προσπαθήσεις θὰ ἀκούσεις καὶ ἐσύ… «Ἄρατε οὔν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ τάλαντον».. καὶ τότε «χωρίζεσαι τῆς θείας Μου δόξης καὶ ἐσὺ» καὶ δὲν θὰ σοῦ φταῖνε οὔτε λαϊκοί, οὔτε ἱερεῖς, οὔτε ἐπίσκοποι, οὔτε κυβερνῶντες καὶ ἰατροί. Μη ξέχνάς τους προπάτορές σου!! Τον Ἀδὰμ και την Εὔα … μη Μου απαντάς με τον ίδιο τρόπο!! Θα χάσεις τον Παράδεισο!!
Καλὸν ἀγῶνα !!!

π.Α.Κ.

Leave a Reply