Ο Αλεξάντερ Σολζενίτσιν Λέει Την Αλήθεια Για Τον “Κομμουνισμό” ~ Aleksandr Solzhenitsyn Tells The Truth About “Communism”…! (Photos)

You must understand, the leading Bolsheviks who took over Russia were not Russians.  They hated Russians. They hated Christians. Driven by ethnic hatred they tortured and slaughtered millions of Russians without shred of human remorse. It can not be overstated. Bolshevism committed the greatest human slaughter of all time. The fact that most of the world is ignorant and uncaring about this enormous crime is proof that the global media is in the hands of the perpetrators.

— Aleksandr Solzhenitsyn


 

Πρέπει να κατανοήσετε, οι κορυφαίοι Μπολσεβίκοι οι οποίοι κατέλαβαν την Ρωσία δεν ήσαν Ρώσοι. Μισούσαν τους Ρώσους. Μισούσαν τους Χριστιανούς. Οδηγούμενοι από εθνικό μίσος, βασάνισαν και κατέσφαξαν εκατομμύρια Ρώσων δίχως ένα ίχνος από ανθρώπινη τύψη συνειδήσεως. Δεν δύναται να μεγαλοποιηθεί. Ο Μπολσεβικισμός διέπραξε την μεγαλύτερη ανθρώπινη σφαγή όλων των εποχών. Το γεγονός ότι ο περισσότερος κόσμος αγνοεί και αδιαφορεί για τούτο το τεράστιο έγκλημα είναι απόδειξη ότι τα παγκόσμια ΜΜΕ είναι στα χέρια των αυτουργών.

— Αλεξάντερ Σολζενίτσιν

 

https://stanstasblog.wordpress.com/2019/10/03/alexander-solzhenitsyn-tells-the-truth-about-communism/

Leave a Reply