Πάνω Από 30.000 Επιστήμονες Λένε Ότι “Η Καταστροφική Ανθρωπογενής Παγκόσμια Υπερθέρμανση” Είναι Πλήρως Απάτη Και Επιστημονικό Ψέμα ~ Over 30,000 Scientists Say “Catastrophic Man-Made Global Warming” Is A Complete Hoax And Science Lie…! (Photo)Source

Leave a Reply