[Θεατρική Ραδιοφωνική Σειρά / Radio Drama Series] #1 – Gunsmoke…! [1952-1961] (Audio, Ηχητικό)

Ακούστε εδώ:

1. Billy the Kid.

2. Jaliscoe.

3. Carmen.

4. Buffalo Killers.

5. Never Pester Chester (Paul Dubov).

6. The Boughten Bride.

7. Doc Holiday.

8. Gentleman’s Disagreement.

9. Renegade White.

10.The Kentucky Tolmans.

11. The Lynching.

12. Shakespeare.

13. The Juniper Tree.

14. The Brothers.

15. Home Surgery.

16. Drop Dead.

17. The Railroad (rehearsal).

16. Cain.

19. Hinka-Do.

20. Lochinvar.

21. The Mortgage.

22. Overland Express.

23. Tara.

24. The Square Triangle.

25. Fingered.

26. Kitty.

27. I Don’t Know.

28. Post Martin.

29. Xmas Story.

30. Post Martin.

31. Xmas Story.

32. The Cabin.

33. Westbound.

34. Word of Honor.

35. Paid Killer.

36. The Old Lady.

37.Cavalcade.

38. Cain (reused script).

39. The Round-Up.

40. Meshougah.

41. Trojan War.

42. Absalom.

43. Cyclone.

44. Pussy Cats.

45. Quarter Horse.

46. Jayhawkers.

47. Gonif.

48. Bum’s Rush.

49. The Soldier.

50. Tacetta.

[Συνεχίζεται η ανάρτηση νέων επεισοδίων… Continue with uploads of new episodes….]

Leave a Reply