Αντισυριακός Ρατσισμός Στην Τουρκία: “Πολλοί Τούρκοι, Μισούν Τους Σύριους Πρόσφυγες” ~ Anti-Syrian Racism In Turkey: “Many Turks Hate Syrian Refugees”…! (Photo)Source

Leave a Reply