Διοίκηση Συμμαχικής Στρατιωτικής Συμμαχίας, Βιέννη, 1/10/1948 – Memo Nr: 31/48 ~ Allied Military Police HQ, Vienna, 1/10/1948 – Memo Nr: 31/48…! [English Traslation] (Photo)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗALLIED MILITARY POLICE HEADQUARTERS…VIENNA… JAN 10th , 1948.

Memo Nr: 31/48

The Allied Committee of Inquiry has to date proven that no poison gas was ever used to kill prisoners in the following concentration camps……

Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenburg, Gross-Rosen, Mauthausen, and satellite camps..Natzweller, Neuengamme, Niederhagen(Wewelsberg), Ravensbruck, Sachsenhausen, Stutthoff, Theresienstadt, In all cases where gassings were alleged, it could be proven that torture was used to extract confessions, and witnesses have lied. Any former inmate who, during their debriefing continues to allege that Poison gas was used to murder people – in particular Jews – are to be reported to this office, and if they insist on lying further, they are to be charged with perjury.

Signed Major Miller
Commanding Officer..Allied Military Police Vienna

Witnessed by: Lieutenant Lachout MP

[Note: Auschwitz was not included in this camp list, as it was under the jurisdiction of Soviet Union, not the Allies.]

Leave a Reply