Επιβεβαιώθηκε: Έλεγχος Βρίσκει, Ότι Η Google Παρέχει Προτίμηση Σε Αριστερές Ιστοσελίδες Έναντι Των Συντηρητικών ~ Confirmed: Google Gives Left-Wing Websites Preference Over Conservative Ones, Audit Finds…! (Photo)Source

Leave a Reply