Ο Τζωρτζ Όργουελ Για Την Γλώσσα Και Τον Έλεγχο Του Νου ~ George Orwell On Language And Mind Control…! (Photos)

” If people cannot write well, they cannot think well, others will do their thingking for them.” — George Orwell

“Εάν οι άνθρωποι αδυνατούν να γράφουν καλά, αδυνατούν να σκεφθούν καλά, τότε άλλοι θα φτιάχνουν για αυτούς την σκέψη τους.”  — Τζωρτζ Όργουελ

Leave a Reply