Ο Τόμας Τζέφρεσον Για Τους Δύο Εχθρούς Του Λαού ~ Thomas Jefferson On The Two Enemies Of The People…! (Photos)

The two enemies of the people are criminals and goverment, so let us tie the second down with the chains of the constitution, so the second  will not become the legalized version of the first.”  — Thomas Jefferson

Οι δύο εχθροί του λαού είναι οι εγκληματίες και η κυβέρνηση, οπότε ας καθηλώσουμε τον δεύτερο (εχθρό) κάτω με τις αλυσίδες του συντάγματος, ώστε ο δεύτερος να μην γίνει η νομιμοποιημένη εκδοχή του πρώτου (εχθρού).”  — Τόμας Τζέφρεσον

Leave a Reply