Ο Γουίλ Τούραντ Για Την Πολιτική Μηχανή Του Διεφθαρμένου Συστήματος ~ Will Turant About The Political Machine Of The Corrupted System…! (Photo)

“The political machine triumps because it is a united minority acting against a divided majority.” — Will Durant

“Η πολιτική μηχανή” θριαμβεύει, επειδή είναι μία ενωμένη μειονότητα που δρα εναντίον μιας διαιρεμένης πλειοψηφίας”. — Γουίλ Τούραντ

Leave a Reply