Εδόθη Εντολή Σε Όλο Το Αμερικανικό Πρσσωπικό Να Εγκαταλείψει Αμέσως Τη Βενεζουέλα – Ο Μαδούρο Διακόπτει Διπλωματικές Και Πολιτικές Σχέσεις Με Τις ΗΠΑ ~ All American Personnel Told To Evacuate Venezuela Immediately – Maduro Breaks Off Diplomatic And Political Relations With US…! (Videos)

Venezuelan President Nicolas Maduro broke off diplomatic relations with the United States during an announcement from the presidential palace in Caracas on Wednesday.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s