Άγιον Όρος – Σκήτη Κουτλουμουσίου: Μοναχός Αρσένιος – Όταν Κινδυνεύει Η Πατρίς…! (Photo)

Ἀρσένιος μοναχὸς, Σκήτη Κουτλουμουσίου -Ἅγιον Ὄρος

            Τα Άγια του Θεοφάνεια του Κυρίου, εφώτισαν τα σύμπαντα, ακόμη και τις σκοτεινότερες γωνίες των ανθρωπίνων καρδιών. Φανερώθηκε το Φως, στον λαό που κάθεται στο σκοτάδι και στην σκιά του θανάτου, στην πολύπαθη χώρα μας, που μέσα στην πτωχεία και την ταπείνωσή της, λάμπει περισσότερο από κάθε άλλο λαό στον κόσμο, γιατί ακόμη φέρει Φως Χριστού, προς αισχύνη όσων θέλουν στο σκοτάδι να την βυθίσουν.

            Βλέπουμε χρόνια τώρα τον ασεβή να υπερυψώνεται περισσότερο από τους κέδρους του Λιβάνου, να επαίρεται και να καυχάται εναντίον του Θεού. Να λέει ο άφρων μέσα στην καρδιά του και ( ω! της θρασύτητος!) να κηρύττει πως δεν υπάρχει Θεός. Η περίοδος όμως της ανοχής του Θεού φθάνει στο τέλος της. «Διὰ τοῦτο οὐκ ἀν αστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει (Ψαλμός α΄ 5.)». Ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία να διαφοροποιήσουμε την οδό μας από αυτήν των ασεβών. Ας προσέξουμε, ω Έλληνες, διότι «ὁδὸς ἀσεβῶν ἀπολεῖται( Ψαλμός α΄ 6.)».

            Ας μην λοιπόν, καταλάβει πλάνη των ευστρόφων ρητορικών λόγων το νου αυτών που θα ψηφίσουν. Διότι, είναι πασιφανές, πως όποιος Βουλευτής παραδώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση είναι ἀνθέλληνας και προδότης, αυτομάτως με την πράξη αυτή.Τα έργα των κυβερνώντων έχουν δείξει σε όλους πως δεν έχουν ούτε Θεό, ούτε Πατρίδα, που καλύτερα θα ήταν για αυτούς να πράξουν αυτά που συμβούλευσε ο Κύριος στον προδότη Ιούδα( να κρεμάσουν δηλαδή μία πέτρα στον λαιμό και να πέσουν στην θάλασσα), παρά να ατιμάσουν έτσι την Πατρίδα μας και την Πίστη μας.

            Ο Θεός ξέρει πως αυτά γράφονται με πολύ πόνο ψυχής και αγάπη για την Αγία μας Ορθοδοξία και την μαρτυρική μας Ελλάδα, Του οποίου τον φωτισμό επικαλούμαστε προς τους πολιτικούς μας, πριν η παιδαγωγική αγάπη του Θεού, φανερώσει το μέγεθός της.

Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰώνας. Ἀμήν.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s