♫ Ύμνοι Χριστουγέννων: “Χριστός Γεννάται”, “Μεγάλυνον Ψυχή Μου”, “Μυστήριον Ξένον”…! ♫ (Video)

Χριστός γεννᾶται…, Μεγάλυνον ψυχή μου…, Μυστήριον ξένον…

Leave a Reply