Γι’ Αυτὲς Τις Βόμβες Δεν Μιλάει Κανείς: Στόχος Τρομοκρατών Ορθόδοξοι Ναοί – 537 Επιθέσεις Με Εκρηκτικούς Μηχανισμούς, Βόμβες Μολότοφ, Βαριοπούλες… Κατά Ορθόδοξων Λατρευτικών Χώρων…! (Photo)

537 ἐπιθέσεις μὲ ἐκρηκτικοὺς μηχανισμούς, βαριοποῦλες κ.λπ κατά ορθόδοξων λατρευτικών χώρων!

Ἡ τρομοκρατικὴ ἐπίθεση κατὰ τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΣΚΑΙ δικαιολογημένως κυριαρχεῖ στὴν εἰδησεογραφία, καθὼς ἀποτελεῖ ἐπίθεση κατὰ τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας ἔκφρασης. Ὅλως τυχαίως, ὅμως, ἐδόθη ταυτοχρόνως (17.12.2018) στὴν δημοσιότητα καὶ μία ἔκθεσις τῆς Γ.Γ Θρησκευμάτων γιὰ τὸ ἐπίπεδό της θρησκευτικῆς ἐλευθερίας στὴν πατρίδα μας καθὼς καὶ γιὰ τὰ περιστατικὰ βίας σὲ θρησκευτικοὺς χώρους τὸ 2017.

Ἡ Ἔκθεσις, τὴν ὁποία ὑπογράφει ὁ Γ.Γ. Θρησκευμάτων Γεώργιος Καλαντζής, περιέχει συγκλονιστικὰ στατιστικὰ στοιχεία γιὰ τὶς ἐπιθέσεις ποὺ ἐδέχθησαν οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ τὸ 2017 ἀπὸ ὁμάδες ἀντιεξουσιαστῶν, ἀπὸ ἀλλοδαποὺς ὑπηκόους, ἀπὸ μετανάστες ποὺ φιλοξενοῦνται στοὺς καταυλισμοὺς τῆς Μόριας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ διαρρῆκτες τοῦ ποινικοῦ δικαίου.

Ἡ αὔξησις τῶν ἐπιθέσεων κουκουλοφόρων, ροπαλοφόρων, ἀναρχικῶν, καὶ ἄλλων στοιχείων μὲ…αὐτοσχέδιους ἐκρηκτικοὺς μηχανισμούς, βαριοποῦλες, λοστούς, σιδερόβεργες, διανοίξεως τοῦνελ, ἀναγραφὲς ὑβριστικῶν συνθημάτων μὲ τὸ ἀρχικὸ Ἃ ἐντὸς ἱερῶν Ναῶν ξεπέρασε κάθε ὅριο ἐντός του 2017.

Γιὰ πρώτη φορά, μάλιστα, τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις ἀνέλαβαν τὴν εὔθυνη γιὰ τὴν πραγματοποίηση χτυπημάτων μὲ βομβιστικοὺς μηχανισμοὺς σὲ Ἐκκλησία τῶν Ἑξαρχείων μὲ προκηρύξεις τους σὲ γνωστὲς ἰστοσελίδες (καταχωροῦνται στὴν Ἔκθεση).
Ὡς καὶ ἐκτεταμένη χρήση ναρκωτικῶν ἔγινε ἐντὸς Ἐκκλησίας.

Οἱ ἐπιθέσεις κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἄλλων χριστιανικῶν δογμάτων, σημείωσε αὔξηση 157% ἐν συγκρίσει μὲ τὸ 2016.

Στὸ στόχαστρο τῶν δραστῶν ἐτέθησαν Μητροπόλεις, Ἐκκλησίες, παρεκκλήσια καὶ θρησκευτικοὶ χῶροι, κυρίως στὴν Ἤπειρο, στὴν ὁποία σημειώθηκε ρεκὸρ ἐπιθέσεων (ἄνω τῶν 30) τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Ἀττικῆς.

Ἡ μανία τῶν δραστῶν , ἡ ὁποία βεβαίως δὲν ἔγινε ποτὲ πρωτοσέλιδο ἢ κυρίως θέμα τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ, εἶχε στὸ ἐπίκεντρό της τὰ πάντα:  λάβαρα – δωρεὲς τῆς οἰκογένειας τοῦ Μάρκου Μπότσαρη σὲ ἐκκλησία στὸ Παγώνι Ἰωαννίνων, κλοπὴ καὶ κάψιμο Σημαίων ἑλληνικῶν καὶ βυζαντινῶν, σύλλησις εἰκόνας τῆς Παναγίας τὴν ὁποία πέταξαν στὸ πάτωμα καὶ ποδοπάτησαν, κλοπὴ εἰκόνων τοῦ 18ου αἵ. , ξήλωμα τέμπλων , ἀναγραφὲς ρατσιστικῶν συνθημάτων καὶ συνθημάτων μίσους κατὰ τῶν Χριστιανῶν!

[ΕΣΤΙΑ 18/ 12/ 2018]

Πηγή

Leave a Reply