Ποιοί Είναι Οι “Νέοι” Εχθροί Της Παναγίας Και Του Υιού Της…; (Photo)

Γράφει ο Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός

28-11/12-12-2018,
Μνήμη του Αγίου Στεφάνου του Νέου του ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ και των συν αυτώ.

Ως Αγιορείτης Μοναχός, όχι μόνο λυπούμαι σφόδρα, για την άκρως προδοτική στάση των μοναχών και ιδιαιτέρως των «Αγιορειτών», αλλά και ντρέπομαι για λογαριασμό τους.

Πώς ανέχεστε Μοναχοί, εσείς που υποσχέθηκατε στην κουρά σας να απαρνηθήτε τους πάντες και τα πάντα για την αγάπη του Χριστού, τώρα να έχετε γίνει με τη ληστρική σύνοδο της Κρήτης (2016) ΑΡΝΗΤΕΣ του Χριστού και ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ, όντες επίσημα, συνοδικά μέλη της ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ «Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών», δηλαδή της ψευδεκκλησίας του αντιχρίστου, όπως αναφέρουν τα κείμενα της συνόδου της Κρήτης (κεφ.ε΄. αρθ.16, 17 επ.); Είναι ψέμματα όλα αυτά; Δεν είναι πραγματικότητα; Μπορείτε να τα αναιρέσετε; Δεν έχουν υπογράψει για εσάς οι αντιπρόσωποι της πίστεώς σας; Ή μήπως δεν ισχύουν για εσάς, τα δογματικά και νομοκανονικά κείμενα της ληστρικής αυτής συνόδου, ενώ τους μνημονεύετε ακόμα στις ακολουθίες σας, αναγνωρίζοντάς τους ως εκπροσώπους της πίστεώς σας; Να σας υπενθυμίσω τί ανακοίνωσαν οι αποστάτες, επίσημα διά του ψευδοπατριάρχου του (Π.Σ.Ε.), Ιεροσολύμων Θεόφιλου, ο οποίος δήλωσε: «…όσοι παραμένουν σε κοινωνία μαζί μας έχουν αναγνωρίσει τις αποφάσεις της συνόδου της Κρήτης…».

Οφείλω, λοιπόν, με τη Χάρη του Θεού, να ενημερώσω για ακόμη μία φορά, το Χριστεπώνυμο πλήρωμα, να απέχει από κάθε εκκλησιαστική κοινωνία με όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, διότι, όχι μόνο είναι ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ, δηλώνοντας υπακοή στον αντίχριστο, στα όργανα του και στο βλάσφημο καταστατικό της ψευδεκκλησίας αυτού (Π.Σ.Ε.), αλλά διώκουν και όσους Μοναχούς που σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας διέκοψαν (ως όφειλαν και αυτοί) κάθε εκκλησιαστική κοινωνία με τους συνεργάτες και προδρόμους του αντιχρίστου.

Επομένως, όπως διακηρύττουν και οι Ιεροί Πατέρες μας, κάνω έκκληση με πόνο ψυχής σε όλους τους καλοπροαίρετους Χριστιανούς κλήρο και λαό, σημειώνοντάς τους, ότι δεν υπάρχει χειρότερη μορφή μωρίας για τον Πιστό, που έχει με τη Χάρη του Θεού, πλήρη ελευθερία της βουλήσεώς του και γνωρίζει το σκοπό της επίγειας αποστολής του, και ενώ μπορεί, όπως «αι φρόνιμαι παρθέναι» να χρησιμοποιήσει τον υπόλοιπο χρόνο της ζωή του για την ασφαλή επίτευξη της ψυχικής αιώνιας σωτηρίας του, αντιθέτως να αναβάλλει, περιμένοντας κάποια ευκαιρία, κατά την πεπλανημένη κρίση του, για το πότε πρέπει να το πραγματοποιήσει, χωρίς βέβαια, να λάβει υπόψιν του, όπως «αι μωραί παρθέναι», το ότι ούτε μια στιγμή της ζωής του δεν εξουσιάζει, κατά τον λόγο του Κυρίου· «…ουκ οίδατε την ημέρα, ουδέ την ώραν εν η ο Υιός του ανθρώπου έρχεται…» με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η σωτηρία του.

Ειδικότερα αυτό μπορεί να λεχθεί για τις περιπτώσεις των κληρικών και μοναχών, οι οποίοι δεν αποφασίζουν να ομολογήσουν με θάρρος «έμπροσθεν των ανθρώπων» το Ορθόδοξο Πιστεύω της Εκκλησίας, με αποτέλεσμα να μην προχωρούν στο καθ’ όλα σύμφωνο με τους Θεοφόρους Πατέρες χρέος και δικαίωμα της διακοπής της εκκλησιαστικής κοινωνίας με τους ψευδεπισκόπους του (Π.Σ.Ε.) της ληστρικής Συνόδου της Κρήτης, αλλά απεναντίας συνεχίζουν να συμπορεύονται έχοντας εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους, ενισχύοντας και δυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ψευδεκκλησία του αντιχρίστου!

Οι λεγόμενοι κληρικοί αυτοί και οι μοναχοί, που εν γνώσει τους κοινωνούν εκκλησιαστικά με την ψευδεκκλησία του αντιχρίστου, το «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών», είτε θέλουν να ονομάζονται «συντηρητικοί- παραδοσιακοί», είτε καταχρηστικώς, «πνευματικοί οδηγοί», «φωτισμένοι, διορατικοί, κλπ», εξαιτίας αυτής της πλέον κακόδοξης και Αντιπατερικής θέσεως και στάσεως τους, υποπίπτουν σε μεγάλο κρίμα και κατάκριμα διότι τίποτα άλλο δεν πράττουν και πετυχαίνουν με αυτό που κάνουν πάρα μόνο τα εξής:
α)Να ακολουθούν και να στηρίζουν την -κατά τα άλλα, δημόσια από αυτούς αποκηρυσσόμενη και κατηγορούμενη κακόδοξη σύνοδο του αντίχριστου στο Κολυμπάρι της Κρήτης-, με την οποία στην πράξη κοινωνούν!
και
β)Να κρατούν δέσμιους μέσα στην παναιρετική κοινότητα του (Π.Σ.Ε.), που προσκυνά τον αντίχριστο και την εικόνα αυτού, όχι μόνον τους εαυτούς τους, άλλα και όλους τους καλοπροαίρετους Πιστούς, με το δήθεν επιχείρημα μιας αδιάκριτης, αντιπατερικής και πονηρής υπακοής.

Όμως, και οι λαϊκοί, δεν είναι άμοιροι ευθυνών και αμέτοχοι σε αυτήν την άνευ προηγουμένου προδοσία της Πίστεως, που συνελείται. Όσοι, λοιπόν, απ’ αυτούς, ισχυρίζονται τελείως αντιπατερικά και ανορθόδοξα, ότι δήθεν «εμείς είμαστε πρόβατα και όχι ποιμένες και επομένως εμείς κάνουμε υπακοή σ’ αυτούς και η ευθύνη δεν είναι δική μας, αλλά αυτοί θα δώσουν λόγο στον Θέο», το μόνο που κάνουνε είναι να αυτοκοροϊδεύονται και να αυτοκαταστρέφονται, διότι οι Αποστολικές διαταγές και όλη η ιερά διδασκαλία της Εκκλησίας, τους διαψεύδει και τους φέρνει προ των ευθυνών τους διακηρύττοντας ότι «…ἵνα μήποτε εἴπῃ ὁ λαϊκός· ἐγὼ πρόβατόν εἰμι καὶ οὐ ποιμήν. Ὥσπερ δὲ τῷ καλῷ ποιμένι τὸ μὴ ἀκολουθοῦν πρόβατον λύκοις ἔκκειται εἰς διαφθοράν, οὕτως τῷ πονηρῷ ποιμένι τὸ ἀκολουθοῦν πρόδηλον ἔχει τὸν θάνατον, ὅτι κατατρώξεται αὐτό. Διὸ φευκτέον ἀπὸ τῶν φθοροποιῶν ποιμένων».(Αποστολικές Διαταγές 2, 19)

Αυτό σημαίνει ότι ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ και τα πρόβατα, οι πιστοί, δηλαδή, έχουν ευθύνη για το αν θα ακολουθήσουν τους ψευδοποιμένες, δίνοντας λόγο στο Θεό γι΄ αυτό.
Όπως, λοιπόν, τα πρόβατα, όταν δεν ακολουθούν τον καλό ποιμένα είναι αναπόφευκτο να κατασπαράσσονται από τους λύκους, έτσι και οι πιστοί, όταν ακολουθούν τους λυκοποιμένες, οπωσδήποτε τους περιμένει ο θάνατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να γνωρίζετε Χριστιανοί, ότι με την αγορά διαμονητηρίων (για επίσκεψη στο Άγιο Όρος) και με όποιες άλλες οικονομικές σας συνεισφορές, συμβάλλετε και εσείς στην ενδυνάμωση του οργανισμού αυτού του αντιχρίστου (Π.Σ.Ε.), αφού όπως ορίζει το άρθρο 17, του κεφ.ε΄. των επίσημων κειμένων της συνόδου της Κρήτης, όλα τα μέλη του (Π.Σ.Ε.), (όπως είναι και οι μονές του Αγίου Όρους) υποχρεούνται να συμβάλλουν με όλα τα μέσα που διαθέτουν στην ενίσχυση και εξάπλωση του έργου αυτού, που σκοπό έχει την ένωση όλων των αιρετικών και την προσκύνηση του αντιχρίστου.

Και ας μην πούνε κάποιοι, ότι εμείς πηγαίνουμε για την Παναγία, γιατί ποιός τους είπε, ότι η Παναγία θέλει να πηγαίνουν στους εχθρούς Της και στους εχθρούς του Υιού της;

Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός

[DER KAMERAD: Διαφωνούμε με την ακραία προτροπή, οι πιστοί να μην επισκέπτονται το Άγιον Όρος…]

Leave a Reply