Σιωνιστικό Θαύμα! Επίσημα Εβραϊκά Στατιστικά Δεδομένα – Πληθυσμός Των Εβραίων: 1938 = 15.748 Εκατομμύρια, Μετά Το “Ολοκαύτωμα” ,Το 1948 = 15.753 Εκατομμύρια ~ Zionist Miracle! Official Jewish Statistical Data – Population Of Jews: 1938 = 15.748 Million, After The Holocaust In 1948 = 15.753 Million…! (Photos)

Jewish World Almanacs. Jewish population 1933: 15,315,859

Jewish population 1938: 15,748,091

Jewish World Almanacs. Jewish population 1948: 15,753,638 !

Leave a Reply