Υπό Απόλυσιν Άραγε 2.784 Κληρικοί…; (Photo)

Σὲ μία σημαντικὴ ἀποκάλυψη προχωρᾶ τὸ σημερινὸ φύλλο τῆς ἐφημερίδας ΕΣΤΙΑ, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὴν εἰσήγησή του πρὸς τὴν Ἱεραρχία δήλωσε ὅτι κινδυνεύουν 2784 θέσεις ἐργασίας ἱερέων ποὺ “αὐτὴ τὴ στιγμὴ βρίσκονται στὸν ἀέρα”.

 Σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα, ἡ ὁποία ἐπικαλεῖται διαρροὴ τῆς ἀρχιεπισκοπῆς στὴν ἐφημερίδα “ΕΘΝΟΣ”, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὴν εἰσήγησή του, κάνει ἀναφορὰ στὶς Ὀργανικὲς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες προσδιορίζονται μὲ Νόμο τοῦ 1945 καὶ εἶναι 6.000 γιὰ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, καὶ οἱ ὁποῖες διευρύνθηκαν σὲ 8.000, χωρὶς ὅμως καμία δέσμευση τῆς πολιτείας ἐπ᾽ αὐτῶν.

 Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνάλυση τῆς ἐφημερίδας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος φέρεται νὰ ὑπονοεῖ, ὅτι πιθανὴ ἀπόρριψη τῆς συμφωνίας του μὲ τὸν κ. Τσίπρα θέτει σὲ κίνδυνο τὶς (πλεονάζουσες τῶν 6.000) μισθοδοτούμενες θέσεις κληρικῶν, ποὺ ὑπολογίζονται σὲ 2.784. Ἀντίθετα, μὲ τὴν υἱοθέτηση τῆς συμφωνίας θὰ μποροῦσαν νὰ περιληφθοῦν στὴ μισθοδοσία ἀκόμα καὶ οἱ ἄμισθοι ἱερεῖς, ἀφοῦ σύμφωνα μὲ τὴν εἰσήγηση, προκειμένου νὰ περάσει ἡ συμφωνία, τὸ κράτος θὰ μποροῦσε νὰ δεχτεῖ τὴ μισθοδοσία περισσοτέρων ἀπ᾽ ὅσους ἱερεῖς καλύπτει σήμερα.

 Ἡ ἐφημερίδα τονίζει ὅτι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πιέζει τοὺς ἱερεῖς προκειμένουν νὰ δεχτοῦν τὴ συμφωνία του μὲ τὸν κ. Τσίπρα, διότι σὲ διαφορετικὴ περίπτωση θὰ μποροῦσε νὰ κινδυνέψει τὸ εἰσόδημά τους.

 Μὲ ἐνδιαφέρον πάντως ἀναμένεται ἡ ἀντίδραση τοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδας, ποὺ ἤδη ἔχει ἀπορρίψει τὴ συμφωνία.

Πηγή

Leave a Reply