Νότιος Αφρική: Βίαιες Διαμαρτυρίες ~ South Africa: Violent Protests…! (Video)

Police turned and ran for their lives as protesters chased them during a service delivery protest in Stutterheim.

Leave a Reply