Σατανικό Κατάπτυστο Κοινό Ανακοινωθέν: Το Άκρως Αντίχριστο Πλαίσιο Συμφωνίας Τσίπρα-Ιερώνυμου…! (Video + Photo)

Επήλθε επαίσχυντο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Τσίπρα και αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, όπου σε γενικές γραμμές προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Οι κλησικοί παύουν να να θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι και γίνονται ιδιωτικοί υπάλληλοι ως εκ τούτου, διαγράφονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Το ελληνικό δημόσιο, θα παρέχει στην εκκλησία κάθε έτος σε μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας, αλλά θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις εντολές των δανειστών…

Η Εκκλησία αναγνωρίζει ότι μετὰ τη Συμφωνία αυτὴ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ έναντι κάθε άλλης αξίωσης για την εν λόγω εκκλησιαστική περιουσία.

Πιθανή επιλογή της Εκκλησίας της Ελλάδος για αύξηση του αριθμού των κληρικών δεν δημιουργεί απαίτηση αύξησης του ποσού της ετήσιας επιδότησης.

2. Οι δανειστές μέσω του ελληνικού δημοσίου και η Εκκλησία της Ελλάδος αποφασίζουν τὴ δημιουργία Ταμείου Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας, το οποίο θα διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. Δύο μέλη του Ταμείου θα διορίζονται από την Εκκλησία της Ελλάδος, δύο μέλη θα διορίζονται από τους δανειστές, ενώ ένα μέλος θὰ διορίζεται από κοινού.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας, θα αναλάβει τη διαχείριση και αξιοποίηση (δηλ. το ξεπούλημα) των από το 1952 καὶ μέχρι σήμερα ήδη “ἀμφισβητούμενων”, μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εκκλησίας της Ελλάδος περιουσιών, αλλὰ και κάθε περιουσιακού στοιχείου της Ἐκκλησίας ποὺ ἐθελοντικὰ ἡ ίδια θα θελήσει να παραχωρήσει/ξεπουλήσει στο εν λόγω Ταμείο.

Τα έσοδα και οι υποχρεώσεις του ΤΑΕΠ, ἐπιμερίζονται κατά ίσο μέρος στό τους δανειστές και την Εκκλησία της Ελλάδος – σε περίπτωση μη συμφωνίας αποφασίζουν οι δικαστικές αρχές που ελέγχονται από το κατοχικό καθεστώς. Τα ανάλογα ισχύουν και για τις περιουσίες των επιμέρους Μητροπόλεων, ήτοι των “αμφισβητούμενων” περιουσιών (δηλ. όποια εκκλησιαστική περιουσία βαπτίζεται ως αμισβητούμενη, θα αρπάζεται από τους δανειστές), ἀλλὰ και όσων οι Μητροπόλεις έθελοντικά παραχωρήσουν/ξεπουλήσουν στο ΤΑΕΠ.

3. Η ήδη συσταθείσα με τον Ν.4182/2013 Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Εκκλησιαστικής Περιουσίας μεταξὺ Ελληνικού Δημοσίου και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εντάσσεται επίσης στο ΤΑΕΠ και διοικείται με το σημερινό κατά νόμο καθεστώς.

Οι παραπάνω δεσμεύσεις των μερών, θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση τήρησης της Συμφωνίας στο ΣΥΝΟΛΟ της. Το ανακοινωθέν θὰ πρέπει να ΕΚΡΙΘΕΙ από την Ιεραρχία και υπουργικό συμβούλιο.

4. Η κατοχική κυβέρνηση Τσίπρα, θα προσωρήσει στον πλήρη ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ Εκκλησίας και Κράτους, ενώ το κράτος ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΖΕΤΑΙ για να αποκτήσει θρησκευτική ουδετερότητα, (ώστε εν ευθέτω χρόνω να Εξισλαμιστεί…).

Leave a Reply