Ιταλία: Πολυπολιτιστικός Εμπλουτισμός – Μουσουλμανάκια, Ζητούν Θάνατο Και Μιμούνται Το Κρέμασμα Της Χριστιανής Άσια Μπίμπι ~ Italy: Multicultural Enrichment – Muslim children Call For Death And Mimic The Hanging Of Christian Asia Bibi…! (Video + Photo)

Does your children playing with dolls, with what else? What do Muslim children play? But, how and what do they play…?

“Hang Asia,” the video in which Muslim Pakistani children simulate the death sentence against Asia Bibi, the Christian woman still in jail for blasphemy….

These are the younger Pakistani brothers who came to Italy as “unaccompanied minors”:

Leave a Reply