Γαλλία: Πολυπολιτιστικός Εμπλουτισμός – Νέγρος Βάζει Όπλο Στο Κεφάλι Καθηγήτριας Μέσα Στην Τάξη ~ France: Multicultural Enrichment – Negro Sets Up Weapon On Teacher’s Head In Classroom ~ Frankreich: Multikulturelle Bereicherung – Neger Richtet Waffe Auf Lehrerin Im Unterricht…! (Video)

A muslism negro student raises a gun to his teacher during a lesson, because asked him to register as “present”. The scene took place on Thursday in a Créteil high school north of Paris, causing outrage nationwide.

Leave a Reply